יומן סטודנט אמריקאי בישראל

יום שבת, ינואר 07, 2006

הדרך חשוכה

הדרך חשוכה
אלא ברורה מול
עינינו
זהו שהתברר אותה
בזכותו
בעצמו
הוא שנפל
הוא שכבר אינו
הוא שהלך בשדות
שלחם במדבר
עבוד אבן
שנפל
כן נפל
ברמותיו
אני זוכר אותו
היטב
מאוד היטב
ידיים של אבן
רגליים של הפלדה
אלא עיניים
רכות
וודאי לא
אכזריות
כלפי שהם אמרו
עליו
וחוץ מזה
מה יש
?לומר
לא הרבה
הוא היה
איזה סוג
של גבר
של איש
של אדם
ועכשיו
הוא אינו
אלא הדרך
לפניי
מובהקת
זורמת
אל תוך
החשוך
הלא ידוע
ואינו
איבדנו
חסרים
והדרך
והחושך
הם עדיין
וכן
וכן
וכן
את האור

ת"א
6.1.2006

אין תגובות:

פרטים עלי

התמונה שלי
Benjamin Kerstein is an Israeli-American writer, editor, and novelist.

Michael J. Totten, the prize-winning author of The Road to Fatima Gate, has called him "one of the finest American-Israeli authors of his generation."

Jay Nordlinger of the National Review has referred to his work as "some of the most intelligent, clearest, most honest writing I have read in a long time."

He lives in Tel Aviv.